Яндекс.Метрика {* Рейтинг@Mail.ru *}
 
Компьютерная система
КАРКАС: інструментарій для створення бази знань
    Реєстрація »         Забули пароль »

07 Февраль 2019
МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної...

29 Апрель 2016
Складність динамічних систем Практика показує, що головною теоретично складних систем стає проблема прийняття рішень за наявності багатьох цілей. Динамічною слід вважати...

28 Апрель 2016
Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, з урахуванням поняття розшарування баз знань до створення...
 
07 Февраль 2019

МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88.
Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної області для кластерного аналізу, на основі поняття розшарування бази знань. Досліджується механізм інтерпретації моделі ієрархічної функціональної системи для розмитої класифікації різнорідних даних на основі методу динамічних згущень. Наводиться графічний вигляд ієрархічної функціональної системи для кластерного аналізу.

Ключові слова: ієрархічна функціональна система, кластерний аналіз, база знань, експертна система.
Model of the hierarchical functional system for cluster analysis
The article considers the model of the hierarchical functional system of the subject area for cluster analysis is considered, based on the concept of the knowledge base bundle. The mechanism of interpretation of the hierarchical functional system model for the fuzzy classification of heterogeneous data based on the dynamic condensation method is investigated. The mathematical model of cluster analysis is studied. The method of dynamic condensations for the blurred classification of heterogeneous data has been adapted. The strategy of clustering in the "KARKAS" system is outlined. Examples of rules and frames of the knowledge base of the expert system of cluster analysis are considered. A graphical view of the hierarchical functional system is shown before consulting for the choice of the cluster analysis algorithm.
The model ontology subject domain in system "KARKAS", consists of hierarchy of classes of subject domain, communications between them (conclusion rules) which operate within the limits of this model. In system the interpretation mechanism ontology in the conditions of dynamic change of its parametres (a base class, communications between classes and interactions of objects of classes) is offered.  The system is constructed by a modular principle and for this reason has possibility of connection of other additional modules. In architecture of system it is possible to allocate following basic modules: the loader; the module for working out knowledge base; the consultation module; the module cluster analysis the data.
The subject domain model is considered as functional system in which the result makes organising impact on all stages of formation онтологии. Classes and communications between it can be considered  as a logic design of functional system.
In system "KARKAS" the hierarchical functional system is the formalized reflexion of subject domain in the form of hierarchical structure of a set of managing directors a component which cooperate among themselves for overall objective achievement.
Keywords: hierarchical functional system, cluster analysis, knowledge base, expert system.

 
29 Апрель 2016

Складність динамічних систем

Практика показує, що головною теоретично складних систем стає проблема прийняття рішень за наявності багатьох цілей. Динамічною слід вважати систему, яка має такі властивості як зв'язність, складність, стійкість та цілі поведінки, якою слабо формалізовані. Проблема виявлення темпоральних знань є нагальною під час вирішення багатьох завдань у сфері штучного інтелекту. У книзі пропонується використання часу у неявному вигляді на ідеї розшарування бази знань. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи на основі розшарування бази знань та її фільтрації для предметної галузі, що володіє динамічною структурою та з можливістю самоадаптації у процесі експлуатації. Вивчається структурна стійкість неавтономних динамічних систем на гладкому різноманітті за допомогою гладких розширень потоків і наводяться докази теорем про існування, персистентність та гладкість інваріантних підрозшарування слабо нелінійних розширень. Результати досліджень реалізовані в комп'ютерній системі "КАРКАС", яка полегшує побудову баз знань для навчальних систем у різних предметних областях.
 
Ключові слова: відкриті та інтелектуальні системи, атрактори, структурна стійкість, динамічні бази знань
 

28 Апрель 2016

Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів

Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, з урахуванням поняття розшарування баз знань до створення інтелектуальних тестів. Запропоновано, реалізовано та досліджується механізм інтерпретації моделі ієрархічної функціональної системи в умовах динамічної зміни її параметрів (базового класу, зв'язків між класами та взаємодії об'єктів класів).
 
Ключові слова: ієрархічна функціональна система, онтологія, інтелектуальне тестування, фільтрація баз знань, складність, складність, стійкість.
Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів
 

10 Сентябрь 2015

Практикум з екологічних баз знань

Розглядається оригінальний підхід до моделювання баз знань, заснованих на екологічній інформації та орієнтованих на екологічну оцінку стану навколишнього природного середовища. Аналізується методика створення баз знань за допомогою системи КАРКАС (http://it-karkas.com.ua).Основні положення конструювання моделей баз знань ілюструються прикладами з практики: визначення експозиції при оцінці екологічного ризику та класу небезпеки забруднюючої речовини, аналізу інтегральної оцінки стану навколишнього природного середовища регіону, вибору методу очищення ґрунту, маршруту транспортування нафтопродуктів, систем очищення води та очищення повітря, ідентифікації надзвичайних ситуації, пошук джерел забруднення водних ресурсів.
Книга представляє інтерес для фахівців – практиків, які створюють та підтримують бази знань у актуальному стані.
 
Ключові слова: темпоральні бази знань, експертні системи, екологічні бази знань

Практикум з екологічних баз знань

05 Август 2015

Практикум щодо створення баз знань в економіко-фінансовій діяльності

Розглядається оригінальний підхід до моделювання баз знань в економіко-фінансовій діяльності та детально викладається методика створення баз знань за допомогою системи "КАРКАС" (http://it-karkas.com.ua).
Виклад основних положень щодо створення моделей баз знань ілюструється прикладами із практики: аналізу фінансового стану підприємства; вибору страхової компанії та постачальника програмної продукції; визначення класу кредитоспроможності позичальника та стратегії підприємства.
Книга представляє інтерес для фахівців – практиків, які створюють та підтримують бази знань у актуальному стані.
 
Ключові слова: експертна система, темпоральні бази знань, ієрархічна функціональна система, економіко-фінансова
Практикум щодо створення баз знань в економіко-фінансовій діяльності

 
01 Август 2015

Моделі баз знань медичних систем

Розглядається оригінальний підхід до моделювання баз знань у медицині. Міститься основні етапи побудови баз знань за допомогою інструментального засобу створення моделей баз знань у комп'ютерній системі "КАРКАС" (http://it-karkas.com.ua). Комп'ютерна система "КАРКАС" реалізує основні інструментальні засоби, сервіси (middleware, каркаси) для побудови баз знань предметної галузі за допомогою ієрархічної функціональної системи і таким чином полегшує побудову експертних систем та експертно-навчальних систем. Метою даної є дослідження моделі ієрархічної функціональної системи на основі поняття розшарування баз знань, що володіють динамічною структурою і з можливістю самоадаптації в процесі експлуатації. Основний акцент роботи спрямований на розвиток логічних умінь, розуміння причинно-наслідкових зв'язків у медичній предметній галузі, на розвиток компетенцій та позитивної мотивації студентів щодо сучасних напрямів штучного інтелекту. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів.
Ключові слова: бази знань, медичні експертні системи, навчання та тестування знань
 
Моделі баз знань медичних систем
24 Апрель 2015

Лабораторний практикум за системою "КАРКАС" / Computer Based Training

Містить лабораторні роботи, які мають на меті практичне освоєння користувачами навичок у конструюванні баз знань за допомогою інструментального засобу для створення моделей баз знань у комп'ютерній системі КАРКАС (сайт системи https://it-karkas.com.ua). Наведено методичні рекомендації для забезпечення дистанційного навчання: короткий теоретичний матеріал для виконання самостійних та індивідуальних робіт.
 
Ключові слова: моделі баз знань, експертні системи
 
Лабораторний практикум за системою КАРКАС LAP-PUBLISHING / Laboratory practical work on the system KARKAS
 
It includes laboratory work, the purpose is the development of practical skills of users in the design of knowledge bases using the tool to create a knowledge base of models in the computer system "FRAME" (http://it-karkas.com.ua system site). The methodical recommendations for distance learning: a brief theoretical material to carry out independent and individual work.
 
Keywords: model of knowledge bases, expert systems

 
Лабораторний практикум за системою КАРКАС / AMAZON COM
 
Лабораторний практикум за системою КАРКАС / AMAZON FR
 
Лабораторний практикум за системою КАРКАС /  FACEBOOK
06 Сентябрь 2012

Про один підхід реалізації онтології предметної галузі

Розглядається модель онтології, реалізована у майже інтелектуальній навчальній системі "КАРКАС". Аналізується її можливості на прикладі визначення експозиції в оцінці екологічного ризику.
06 Сентябрь 2012

Модель функціональної системи динамічної предметної галузі

Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, реалізована у системі " Каркас " з урахуванням поняття розшарування.
06 Сентябрь 2012

Формування правил бази знань для функціональної системи

У статті розглядаються різні моделі баз знань для функціональної системи, реалізованої у системі "КАРКАС": модель бази знань визначення ризику виникнення ішемічної хвороби серця, модель бази знань визначення компетентності з інформатики і модель обурення правил бази знань.
 


 
2012 г. it-karkas.com.ua
Володимир Бурдаєв

 
Контакти
Статті
Новини
Інформація для користувачів
Посилання
Мапа сайту

 
Рейтинг@Mail.ru

Copyright 2012 - it-karkas.com.ua
Розробка сайту - alphastudio.com.ua