Компьютерная система
КАРКАС: інструментарій для створення бази знань
    Реєстрація »         Забули пароль »

07 Февраль 2019
МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної...

29 Апрель 2016
Складність динамічних систем Практика показує, що головною теоретично складних систем стає проблема прийняття рішень за наявності багатьох цілей. Динамічною слід вважати...

28 Апрель 2016
Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, з урахуванням поняття розшарування баз знань до створення...

Модуль навчання

На початку навчання кожен студент проходить реєстрацію та авторізацію в системі. Оскільки всі люди за своїми психофізіологічними особливостями діляться на екстравертів та інтровертів, то, наслідком, моделі навчання для них різні. Тому для вибору відповідної моделі навчання кожному студенту пропонується пройти тест на визначення психологічного типу (тест Айзенка). На основі результатів тесту студент потрапляє в один із восьми кластерів психологічного типу: гіперсангвіник, сангвіник, гіперхолерик, холерик, гіперфлегматик, флегматик, гіпермеланхолік, меланхолік.
База знань для визначення психофізіологічних особливостей студентів містить дванадцять продуктів і три фрейма.
Далі студент тестується з метою підвищення коефіцієнта інтелектуального рівня IQ. У результаті тестування студент отримує початкову оцінку, яка служить основою для розрахунку подальшого його рейтингу при навчанні.
Відповідно до кластерів психологічного типу кожен студент прикріплюється до відповідної моделі навчання.
Наприклад, для гіперсангвініка модель навчання враховує такі параметри: готовність звертатися до допомоги при вивченні контенту (аргументовані відповіді вчителя); застосування flash-анімації для задоволення емоційних всплесків; завдання для навчання і тестування повинні містити практичний характер (індуктивний метод навчання).
Для гиперфлегматики модель обучения характеризуется такими параметрами: спокойные методики обучения; тестирование по времени должно быть более продолжительным, чем у экстравертов; завдання для навчання і тестування виведені в більш абстрактних термінах (дедуктивный метод обучения). Так, в результаті попереднього тестування кожен студент буде займатися за своєю моделлю навчання.

Основні характеристики модулів навчання

й тестування системи "КАРКАС"

 

Програмна реалізація системи "КАРКАС" для навчання й тестування заснована на використанні клієнт-серверної технології на основі програмування сокетів. При цьому система реалізує клієнт-серверну взаємодію: товстий клієнт – тонкий сервер, тобто серверна частина реалізує тільки доступ до ресурсів системи (ідентифікація студента, встановлення зв'язку з ним і одержання оцінок його тестування), а основна частина додатка (машина виведення, пояснення, база знань) перебуває на клієнті.

Система "КАРКАС" дозволяє ефективно:

створювати тести;

проводити тестування як на окремому комп'ютері, так і по локальній мережі;

видавати за кожним тестуванням детальний протокол і здійснювати аналіз результатів тестування;

формувати відомості результатів тестування, які можуть бути використані для зберігання інформації про атестацію, блоковий контроль, іспити;

працювати в інтеграції з пакетом Microsoft® Office (Word, Excel, PowerPoint);

використовувати підказку й навчальні блоки по роботі з нею (презентації в стилі MS PowerPoint);

використовувати технології Microsoft Agent і Microsoft Speech API для супроводу тестування й під час навчання контента;

настроювати індивідуальні стратегії для тестування: вибір тем; формування тестів за темами; використання датчика випадкових чисел для тестів; використання коефіцієнтів вагомості запитань;

адаптувати тест за рівнем знань під час тестування (як убік підвищення значущості запитань, так і в протилежний бік);

інтерпретувати результати тестування за допомогою діаграм: поточної оцінки; розподілу правильних і неправильних відповідей; статистики відповідей, модифікованих осіб Чернова;

формувати тести динамічно, згідно за стратегіями викладача й правилами БЗ.

Для створення тесту запитання повинне мати таку структуру:

Назва запитання (атрибут):

для української мови ключове слово "Запитання";

Назва запитання починається із ключового  слова, а далі може йти довільний текст. Текст запитання набирається за бажанням користувача або копіюється з буфера обміну. Відповіді набираються у вікні, розташованому нижче вікна відповіді. В одному рядку відповіді може розташовуватися  до 255 символів. Кількість відповідей на одне запитання може бути до 99.

Текст відповіді набирається в першому стовпці. Кожна відповідь забезпечується коефіцієнтами впевненості:

Cf1 – призначений для ідентифікації відповіді (правильна відповідь відзначається – 1, неправильна – 0);

Cf2 – призначений для ідентифікації складності відповіді (значення Cf2 > 0 означає збільшення складності відповіді при її істинності, а Cf2 < < 0 – зменшення  складності відповіді при її хибності). Коефіцієнти впливають на оцінки з тесту.
               Кожна відповідь може супроводжуватися зображенням (формат bmp – редагується й за допомогою різнобарвних дисків на малюнку позначаються відповіді).

Типи відповідей на запитання:

0 – з одніє правильною відповіддю;

1 – з безліччю правильних відповідей;

2 – ураховується послідовність розташування відповідей;

3 – вільно конструйована відповідь (користувач уводить відповідь з клавіатури);

4 – вибір варіантів відповідей (користувачеві пропонується кілька стовпців відповідей і він повинен вибрати по одній правильній відповіді з кожного стовпця). Оцінка виставляється за обраними правильними варіантами відповідей;

5 – класифікація  відповіді (користувачеві пропонуються відповіді віднести до двох класів);

6 – список відповідей (користувачеві пропонується вибрати зі списку, що випадає, варіанти відповідей);

7 – ситуаційне завдання (при виборі правильної відповіді задається уточнююче запитання щодо обраної відповіді);

8 – кілька відповідей з різних альтернатив (користувачеві пропонується кілька стовпців відповідей, і він може вибрати кілька правильних відповідей з кожного стовпця). Оцінка виставляється за обраними правильними варіантами відповідей. 
2012 г. it-karkas.com.ua
Володимир Бурдаєв

 
Контакти
Статті
Новини
Інформація для користувачів
Посилання
Мапа сайту

 
Рейтинг@Mail.ru

Copyright 2012 - it-karkas.com.ua
Розробка сайту - alphastudio.com.ua