Компьютерная система
КАРКАС: інструментарій для створення бази знань
    Реєстрація »         Забули пароль »

07 Февраль 2019
МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної...

29 Апрель 2016
Складність динамічних систем Практика показує, що головною теоретично складних систем стає проблема прийняття рішень за наявності багатьох цілей. Динамічною слід вважати...

28 Апрель 2016
Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, з урахуванням поняття розшарування баз знань до створення...

Модель функціональної системи для визначення компетентності

Модель функціональної системи для визначення компетентності

 

Компетенція – це сукупність поводжень, що є результатом знань, умінь, навичок і особистих якостей студента, які необхідні йому для успішного виконання необхідних завдань.

Компетентність – це володіння студентом відповідною компетенцією, що містить його особисте ставлення до предмета діяльності.

Функціональна система компетентності (ФСК) – це система,  сформована для досягнення заданого корисного результату (компетентності) у процесі свого функціонування.

Розробка моделі компетентності в системі "КАРКАС" припускає такі етапи:

1. Побудова онтології предметної області.

2. Кваліметрія (ентропія) інтелектуальної й практичної компетентно-стей.

3. Тестування онтології.

Модель компетентності – це перелік компетенцій із конкретними показниками їхніх проявів у професійній діяльності. У модель входять компетенції, що найбільш важливі для студента з інформатики.

Ефективна модель припускає розробку профілів компетенцій – наборів компетенцій для різних рівнів вивчення інформатики у ВНЗ (наприклад, перший курс фінансового факультету – ЗУН (знання, уміння, навички) зі MS Office та Інтернет-технологій, другий курс  фінансового факультету – ЗУН зі СУБД Access і MySql та Інтернет-технологій і т. д.). Приклад ієрархічної моделі ФСК з інформатики наведений на рис. 6.3, в якій виділені функціональні підсистеми, що визначають відповідні ключові компетенції.

Алгоритм побудови ФСК у системі "КАРКАС":

1. Описати компетенції, необхідні студентам для предметної області.

2. Розробити кваліметрію інтелектуальної й практичної компе-тенцій.

3. Проаналізувати ефективність кваліметрії (при необхідності внести коректування).

4. Виділити ключові компетенції.

5. Побудувати модель компетенції з предметної області:

визначити компетенції для кожного розділу дисципліни;

побудувати орієнтований граф зв'язків компетенцій.

6. Розробити методи оцінювання компетенції (інтерв'ю, тести, ситуаційні завдання, бізнес-симуляції).

7. Побудувати онтологію предметної області (увести  атрибути, об'єкти,  встановити відносини між об'єктами (написати правила й  фрейми).

8. Зробити тестування бази знань.


Для ФСК MS Excel виділено такі ключові компетенції: інтерфейс Excel; (x1)::обробка введення даних; (x2):форматування; (x3): формули, імена осередків, посилання; (x4): дДіаграми; (x5): макроси, зведені таблиці; (x6): консолідація; (x7); різне. (x8).
Число можливих логічно рішень для якісної оцінки ступеня компетентності дорівнює 280 = 8 (об'єкти) х5 (рівень компетентності) х7 (ступінь компетентності). Тест для оцифрування компетенцій містить понад 300 питань.
Ступінь компетентності: дуже висока 10; висока 9; дуже хороша 8; гарна 7; помірна 6; низька 5; дуже низька 4.


 
2012 г. it-karkas.com.ua
Володимир Бурдаєв

 
Контакти
Статті
Новини
Інформація для користувачів
Посилання
Мапа сайту

 
Рейтинг@Mail.ru

Copyright 2012 - it-karkas.com.ua
Розробка сайту - alphastudio.com.ua